มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก ข้อมูลสถานี การทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราวของเครือข่าย

เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตออกอากาศของสถานีวิทยุฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักฐานเลขรับในการยื่นขอใบอนุญาต 36024
2 เอกสารแสดงการได้รับสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราวของเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๑ ม.ค. ๕๕ ถึง ๕ พ.ย. ๕๕ 39238
3 เอกสารแสดงการได้รับสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราวของเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม ครั้งที่ ๒ 17 มี.ค.54 ถึง 10 ม.ค.55 38571
4 เอกสารแสดงการได้รับสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราวของเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ พ.ค.๕๓ ถึง ๑๖ มี.ค. ๕๔ 36793
5 เจริญพร ท่านฐากร ตัณฑสิทธิ์ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 14526
6 ๑๑ ส.ค. ๕๒ กทช.มีมติให้เครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯทั่วประเทศมีสิทธิทดลองออกอากาศ 36233