มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก ข่าวสารมูลนิธิเสียงธรรมฯ ร่วมอนุโมทนา ยอดผ้าป่า ๑๐๐ กอง สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตา เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค.๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. รวม ๒๐,๕๔๘,๔๒๔.๑๘ บาท

ร่วมอนุโมทนา ยอดผ้าป่า ๑๐๐ กอง สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตา เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค.๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. รวม ๒๐,๕๔๘,๔๒๔.๑๘ บาท

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

************************************

 

"ยอดผ้าป่า ๑๐๐ กอง สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์ฯ ๑๐๐ ปี ชาตกาลฯ บริจาคจากทุกสารทิศเงินสด เช็ค เงินโอน

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖    เวลา ๑๕.๓๐ น.       คือ ๒๐,๕๔๘,๔๒๔.๑๘ บาท

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖      เวลา ๑๔.๐๐ น.         คือ ๑๘,๓๖๗,๔๑๓.๒๕ บาท

                                        เวลา ๑๒.๐๐ น.       คือ ๑๗,๕๗๓,๕๗๒.๒๕ บาท

  เวลา ๑๑.๓๐ น.        คือ ๑๕,๓๕๓,๕๕๕.๒๕ บาท

 

 

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖   คือ      ๘๔๑,๐๒๘ บาท

 

************************************

 

************************************

ลำดับริ้วขบวนอัญเชิญองค์หลวงตาฯ ในวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๖ ประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงความจำนงค์ขอเข้าร่วมบูชาคุณ

การจัดตำแหน่งป้าย การเดินในริ้วขบวนที่ ๒

 

ลำดับริ้วขบวนงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาลพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

เริ่มตั้งขบวนบริเวณลานพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ และทุ่งศรีเมือง (รวมพลหลังศาลาพิธี)

 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่า มีโอกาสได้เข้าร่วมเดินในริ้วขบวนที่สอดคล้องกับรูปแบบคณะของตน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาบูชาคุณรำลึกคุณูปการอันยิ่งใหญ่ขององค์หลวงตาฯ ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดริ้วขบวนและแจ้งความประสงค์ได้ที่.............หรือแจ้งที่หน้างานได้ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ที่ศูนย์อำนวยการ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

ลำดับ

รายการ

อธิบาย/ผู้รับผิดชอบ

 

ริ้วขบวนที่ ๑ == > นัดพบที่ลานหน้าเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์เวลา ๐๗.๐๐ น.

วัตถุประสงค์ของริ้วขบวนนี้ เพื่ออัญเชิญรูปเหมือนองค์หลวงตาอย่างสมเกียรติเป็นปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่น่าภาคภูมิใจของตำบลบ้านตาด ของจังหวัดอุดรธานี และของชาติไทย

เทศบาลนคร / คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าสมัยที่ ๕๙

รถประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุดรธานี

เทศบาลนคร

ดุริยางค์

โรงเรียนพิชัยรักษ์ ๓๐ คน

ป้าย   งาน ๑๐๐ ปีชาตกาล บูชาพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคล

(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

ขนาด ๑.๕x๖ เมตร

คุณตุ้ยและคณะฯ ทำป้าย

นางงาม ๒ คน

ธงชาติ  ๔๐

๔๐ นาย จาก มทบ.๒๔

ธงธรรมจักร ๔๐

๔๐ นาย จาก ตชด. ๒๔

ธง ภปร. ๔๐

๔๐ นาย จาก ร.๑๓

ธง สก. ๔๐

๔๐ นาย จาก กองบิน ๒๓

รูปภาพใหญ่หลวงตานั่งสมาธิ (ทหาร ๒ นายถือ)

พานพุ่มรองนายก

ตัวแทนคณะศิษย์ พร้อมพุ่มเงิน พุ่มทอง

รพ.ค่ายประจักษ์ฯ

พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก

ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม และคณะ

 

พานพุ่มผู้ว่าฯ

ภาคเหนือ   ภาคอีสาน   ภาคกลาง   ภาคใต้

 

ป้าย “ธรรมค้ำแผ่นดิน ไม่สูญสิ้นความเป็นไทย”

สื่อถึงความสามัคคีของชนในชาติที่ต้องมี “ธรรม” เป็นเข็มทิศทางเดิน

ผู้ว่า/ตัวแทน

จากจังหวัดต่างๆ ๒๘ จังหวัด

 

คณะอาจารย์-นักศึกษา ร.ร.สารพัดช่าง ๕๐ – ๑๐๐ คน

๑๐

ทหาร ๒๒ นาย - พยาบาล ๗๐ นาง

รพ.ค่ายประจักษ์ ๔๒ คน/

รพ.ศูนย์อุดร ๓๐ คน/

รพ.วัฒนา ๒๐ คน

๑๑

ช้างทรง ๒ เชือก จตุรบาท ๘ คน (๒ ชุด)

คณะศิษย์สุรินทร์-วิศวะฯ ราชภัฏ

อัญเชิญพานพุ่ม ผ.จ.เชียงราย เหลือ ๕๒ คน

๑๒

รด. ๑๐๐ นาย

ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์ ๑๐๐ คน

๑๓

รำอัญเชิญ ๔ ภาค

บูชาพระคุณองค์หลวงตา

ม.ราชภัฏอุดรฯ ๘๐ คน

(วัดโพธิ์ ๘๐ คน, กศน. ๑๖ คน)

๑๔

รูปเหมือนองค์หลวงตา / รถ 12 ล้อต้นผ้าป่าใหญ่

ร.ร.สารพัดช่าง+วัดโพธิ์ฯ

๑๕

รด. ๘๐ นาย

หมายเหตุ : คณะครูอาจารย์และนักเรียน ร.ร.ต่างๆ และส่วนราชการพร้อมพานพุ่ม (หากมี) สามารถเข้าร่วมได้ในลำดับนี้

ร.ร.อุดรธรรมานุสรณ์ ๓๐ คน

ร.ร.อุดรพัฒนาการ ๕๐ คน

 

รำอัญเชิญ ๔ ภาค

บูชาพระคุณองค์หลวงตา

ร.ร.ประจักษ์ฯ ๑๐๐ คน

รถอัฐบริขาร

อ.สม และ หมวย

ดุริยางค์ รร.บ้านตาด ๔๙ คน

ร.ร.บ้านตาด

ป้าย    ความอัศจรรย์ในพระธาตุองค์หลวงตา

ขนาด ๑.๕x๖ เมตร

คุณตุ้ยและคณะฯ ทำป้าย

นางงาม ๒ คน

รำอัญเชิญ

บูชาพระคุณองค์หลวงตา

รร.อุดรพัฒนาการ ๕๐ คน

รถบุษบก

(พร้อมถือภาพพระธาตุ โดย ผู้ปฏิบัติธรรม)

ร.ร.สารพัดช่าง – วัดโพธิฯ

นักเรียนถือป้าย ๑๐๐ คำกลอน

บูชาคุณองค์หลวงตา

โรงเรียนอนุบาลอุดรฯ

(๑๐๐ คน)

รถลานธรรม

จำลองบรรยากาศของวัด

โรงเรียนอนุบาลอุดรฯ

คณะญาติโยมที่มาใส่บาตรพระ ๑๐๐ รูป

ที่วัดโพธิสมภรณ์ เข้าร่วมเดินในริ้วขบวน

เจ้าหน้าที่เทศบาลนคร

รถเทศบาลนครรับผู้สูงอายุที่มาใส่บาตรพระ ๑๐๐ รูป

ที่วัดโพธิสมภรณ์

เจ้าหน้าที่เทศบาลนคร

 

ริ้วขบวนที่ ๒ == > นัดพบที่ดับเพลิง ถ.เทศา ริมหนองประจักษ์ เวลา ๐๗.๐๐ น.

วัตถุประสงค์ของริ้วขบวนนี้ เพื่อนำเสนอชีวประวัติ ปฏิปทา ผลงาน มรดกธรรม และความจริงจังขององค์หลวงตาที่มีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ในชาตินี้องค์หลวงตาสามารถยอมสละชีวิตถึง ๒ ครั้งเพื่อยังประโยชน์ตนและเพื่อยังประโยชน์ต่อชาติ ถือเป็นคติตัวอย่างอันดีงามยิ่งแก่ลูกหลานไทย

เทศบาลนคร / คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าสมัยที่ ๕๙

๑๖

ดุริยางค์

ร.ร.สตรีราชินูทิศ

๖๐-๘๐ คน

๑๗

ป้าย    ชีวประวัติ ปฏิปทา ผลงาน และมรดกธรรม

ขนาด ๑.๕x๖ เมตร

คุณตุ้ยและคณะฯ ทำป้าย

นางงาม ๒ คน

๑๘

ช่วงชีวิตที่ ๑ กำเนิด / ชีวิตฆราวาส

 (คนถือป้ายสวมชุดราชปะแตนสมัยร.๕)

ผู้ใหญ่สมคิด โลหิตดี

๑๙

รูปภาพใหญ่โยมบิดามารดา

(คนร่วมถือภาพหลายวัย ๔-๕ คน

แต่งกายเป็นครอบครัวชาวอีสานสมัยนั้น)

ผู้ใหญ่สมคิด โลหิตดี

๒๐

ชุดป้าย ๒๓ ป้าย

(ถือป้ายละ ๔ คน)

วิทยาลัยพยาบาล ๑๓๐ คน

(เรือนจำช่วยใส่ด้ามจับ)

๒๑

รำอัญเชิญ ๔ ภาค

บูชาพระคุณองค์หลวงตา

รร.ประจักษ์ฯ ๑๐๐ คน

๒๒

รถอัฐบริขาร

พระอาจารย์สม

และหมวย

๒๓

ช่วงชีวิตที่ ๒  สละชีวิตเพื่อยังประโยชน์ตน

(คนถือป้ายสวมชุดพระราชทานสีขาว)

ผู้ใหญ่สมคิด โลหิตดี

๒๔

รูปภาพใหญ่หนังสือสุทธิ

(คนร่วมถือภาพเป็นตาปะขาว ๒ คน

และแม่ขาว-ขาวดำทรงศีลหลายวัย ๔-๕ คน)

หมวย ส่งไปบ้านตาด

๒๕

ชุดป้าย ๓๒ ป้าย

(ถือป้ายละ ๔ คน)

อาชีวศึกษา ๓๐๐ คน

(เรือนจำช่วยใส่ด้ามจับ)

๒๖

พานพุ่มบายศรี ๕ คู่ (๑๐ คน)

พยาบาล ๑๕ คน สาธารณสุข ๒๐ คน

เข้าแถวขบวนอัญเชิญทองคำ “มรดกหลวงตา”

 

ฟ้อนจากชาวภูไท ๘๐ คน

 

หมายเหตุ : คณะครูอาจารย์และน.ร. ร.ร.ต่าง ๆ และส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมพานพุ่ม (หากมี) เข้าร่วมริ้วขบวนได้ในลำดับนี้

คุณตุ้ย

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

 

ชาวบ้านโพน กาฬสินธุ์ พระอาจารย์สงบ

๒๗

รถทองคำ ๑๓ ตัน ๑,๔๐๔ กก.

มรดกหลวงตา

ร.ร.สารพัดช่างฯ – วัดโพธิฯ

๒๘

แต่งชุดสุภาพถือต้นผ้าป่า

ตัวแทนจากทุกภูมิภาคทุกท้องถิ่นร่วมช่วยชาติไทย

(ถือป้ายประจำถิ่นร่วมบูชาพระคุณหลวงตา)

 

 

ชุดย่าหยา ๒๐ คน

คณะการแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวระยอง ๒๐ คน

ภาคเหนือ ๕๑ คน(กลองสะบัดชัย ชนเผ่าต่าง ๆ และชุดล้านนา) เพชรบูรณ์

 

ชาวภูไท ๕๐ คน

 

 

หมายเหตุ :ตัวแทนคณะศิษย์ชาวต่างประเทศ ไทยใหญ่ กระเหรี่ยง มูเซอร์ ฯลฯ ในชุดสุภาพ เข้าร่วมขบวนในลำดับนี้ได้เพิ่มเติม

ตัวแทนแต่ละพื้นที่

(อ.สัมพันธ์จัดทำป้าย)

 

 

 

ภูเก็ต

รร.มาบตาพุด ระยอง

พระอาจารย์สาธิต

 

 

ชาวบ้านโพน กาฬสินธุ์ พระอาจารย์สงบ

๒๙

รถคณะบัณฑิตผู้พิการ ๔ สถาบัน

(ขับร้องบทเพลงบูชาพระคุณองค์หลวงตา)

คุณวิโรจน์

๓๐

ขบวนรถสามล้อผู้สูงอายุ-ผู้พร่องกำลังกาย

ด้านหน้า ๒๒ คัน (๒ คันแรกถือป้ายชื่อ ด้านหลังแถวละ ๓ คัน)

คุณอ้อยและคณะ

๓๑

รถวิทยุเสียงธรรม

มรดกหลวงตา

คุณแดงเสริมศิลป์

๓๒

ขบวนรถสามล้อผู้สูงอายุ-ผู้พร่องกำลังกาย

ด้านหลัง ๒๐ คัน (๒ คันนำ ด้านหลังแถวละ ๓ คันหลัง)

คุณอ้อยและคณะ

๓๓

ช่วงชีวิตที่ ๓  สละชีวิตเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

(คนถือป้ายสวมเครื่องแบบ)

รพ.ค่ายประจักษ์ ๒ คน

๓๔

รูปภาพใหญ่หลวงตากับในหลวง

(คนร่วมถือภาพเป็นตชด. ๒ คน และคนในเครื่องแบบ ๔-๕ คน)

รพ.ค่ายประจักษ์ ๖ คน

๓๕

ชุดที่ ๑ พระกรรมฐานที่เกี่ยวข้องกับหลวงตา

มีป้าย ๒ ป้าย (ถือป้ายละ ๔ คน)

รูปใหญ่ ๒ ภาพ (ถือรูปละ ๒ คน)

ร.ร.ราชินูทิศ

(มีทั้งหมด ๔๐๐ คน)

๓๖

ชุดที่ ๒ พระกรรมฐานที่ได้รับอุบายธรรมจากหลวงตา

มีป้าย ๗ ป้าย (ถือป้ายละ ๔ คน)

รูปเล็ก ๑๙ ภาพ (ถือรูปละคน)

รูปใหญ่ ๒ ภาพ (ถือรูปละ ๒ คน)

ร.ร.สตรีราชินูทิศ

๓๗

ชุดที่ ๓ หลวงตาสงเคราะห์โลก

มีป้ายเล็ก ๓๓ ป้าย (ถือป้ายละ ๒ คน)

ร.ร.สตรีราชินูทิศ

๓๘

คณะกันตรึม บูชาคุณหลวงตา

สื่อถึงความเมตตาของหลวงตาที่มีต่อชนทุกหมู่เหล่า

วัดป่าโคกสมบัติ คณะอ.สังขะ สุรินทร์ (หญิง ๒๕ ชาย ๖ คน)

ท่านพระอาจารย์หิน

 

๓๙

ชุดที่ ๔ หลวงตามอบมรดกธรรมให้ลูกหลาน

มีป้าย ๒๐ ป้าย (ถือป้ายละ ๔ คน)

รูปใหญ่ ๒ ภาพ (ถือรูปละ ๒ คน)

ร.ร.สตรีราชินูทิศ

 

ริ้วขบวนที่ ๓ == > นัดพบที่ถนนโพศรี ฝั่งกำแพงวัดเวลา ๐๗.๐๐ น.

วัตถุประสงค์ของริ้วขบวนนี้ เพื่อแสดงถึงความประเสริฐเลิศโลกและคุณสมบัติอันน่ามหัศจรรย์ยิ่งของ “พระอรหันต์ในพระพุทธศาสนา” ที่ทรงอานุภาพแห่งธรรมครองใจ จนกระทั่งทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธาตุขันธ์ขององค์หลวงตาสามารถแปรเปลี่ยนสภาพกลายเป็น “พระธาตุ” ได้อย่างน่าอัศจรรย์

เทศบาลนคร / คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าสมัยที่ ๕๙

๔๐

ดุริยางค์ รร.บ้านตาด ๔๙ คน

ร.ร.บ้านตาด

๔๑

ป้าย    ความอัศจรรย์ในพระธาตุองค์หลวงตา

ขนาด ๑.๕x๖ เมตร

คุณตุ้ยและคณะฯ ทำป้าย

นางงาม ๒ คน

๔๒

รำอัญเชิญ

บูชาพระคุณองค์หลวงตา

รร.อุดรพัฒนาการ ๕๐ คน

๔๓

รถบุษบก

(พร้อมถือภาพพระธาตุ โดย ผู้ปฏิบัติธรรม)

นศ.ม.ราชภัฏ ๒๐๐ คน

 

หมายเหตุ : คณะครูอาจารย์และน.ร. โรงเรียนๆ และส่วนราชการต่าง ๆพร้อมพานพุ่ม (หากมี) เดินตามรถบุษบกได้ในลำดับนี้

 

ร.ร.สารพัดช่าง และ วัดโพธิฯ

ม.ราชภัฎ

๔๔

นักเรียนถือป้าย ๑๐๐ คำกลอน

บูชาคุณองค์หลวงตา

โรงเรียนอนุบาลอุดรฯ

(๑๐๐ คน)

๔๕

รถลานธรรม

จำลองบรรยากาศของวัด

โรงเรียนอนุบาลอุดรฯ

๔๖

คณะญาติโยมที่มาใส่บาตรพระ ๑๐๐ รูป

ที่วัดโพธิสมภรณ์ เข้าร่วมเดินในริ้วขบวน

เจ้าหน้าที่เทศบาลนคร

๔๗

คณะครูอาจารย์ร.ร.บ้านตาด ๑๒ คน - นักเรียน ๘๑ คน

ร.ร.บ้านตาด ๙๓ คน

๔๘

รถเทศบาลนครรับผู้สูงอายุที่มาใส่บาตรพระ ๑๐๐ รูป

ที่วัดโพธิสมภรณ์

เจ้าหน้าที่เทศบาลนคร

 

ริ้วขบวนที่ ๔ == >ทุ่งศรีเมือง จุดนัดพบที่ศาลเจ้า ฝั่งศาลาพิธี ตั้งขบวนที่หน้าสรรพากร เวลา ๐๗.๐๐ น.

วัตถุประสงค์ของริ้วขบวนนี้ เพื่อแสดงถึงความเมตตาอย่างไม่มีประมาณขององค์หลวงตายากจะหาบุคคลใดในโลกเสมอเหมือน ปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนดังรายนามหน่วยงานที่ทำหน้าที่เพื่อการสงเคราะห์ด้านธรรมะหรือที่ได้รับการสงเคราะห์ทางด้านวัตถุ อาทิ สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ โรงพยาบาล โรงเรียน ส่วนราชการ และสถานสงเคราะห์ต่างๆ จำนวนมาก

เทศบาลนคร / คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าสมัยที่ ๕๙

๔๙

 

ป้าย   ความเมตตาขององค์หลวงตาที่ปรากฏต่อสาธารณชน

 

ขนาด ๑.๕x๖ เมตร

คุณตุ้ยและคณะฯ ทำป้าย

นางงาม ๒ คน

๕๐

รถพยาบาล ๑ คัน เป็นสัญลักษณ์ แสดงถึงความเมตตาขององค์หลวงตา

ที่บริจาคแก่รพ.ต่างๆ จำนวนมาก

รถตึก ๑๐ ชั้น (เคลื่อนที่) โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

ที่องค์หลวงตาเมตตาก่อสร้างให้

รถพยาบาล ๑ คัน (รพ.ศูนย์) เป็นสัญลักษณ์ แสดงถึงความเมตตาขององค์หลวงตา ที่บริจาคแก่รพ.ต่างๆ จำนวนมาก

รพ.ศูนย์อุดรธานี

 

เกียงและคณะ

 

รพ.ศูนย์อุดรธานี

 

๕๑

รายชื่อหน่วยงานที่องค์หลวงตาเมตตาช่วยเหลือ

ทางด้านธรรมะและทางด้านวัตถุ (230 ป้าย)

ป้ายขนาด A3 ๑๖๐ ป้าย (ถือป้ายละ ๑ คน) อุดรพัฒนาการ ๒๐๐ คน

ป้าย รพ. ๒๐ ป้าย นักเรียน ๓๐ คน

 

 

ร.ร.อุดรพัฒนาการ

รร.ค่ายประจักษ์

๕๒

ฟ้อนโดยม.ราชภัฎ ๖๐ คน

คณะพี่น้องชาวลาวและชาวต่างประเทศ

คณะลูกศิษย์หลวงพ่อสมาน

ม.ราชภัฎ

 

 

๕๓

รายชื่อหน่วยงานที่องค์หลวงตาเมตตาช่วยเหลือ

ทางด้านธรรมะและทางด้านวัตถุ

ป้ายขนาด A3  ๒๔๘ ป้าย (ถือป้ายละ ๑ คน)

-          ศูนย์ตาที่องค์หลวงตาสงเคราะห์ ๒๔ แห่ง (เทคนิค ๔๘ คน)

-     สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ที่องค์ท่านเมตตา ๘๕ แห่ง (อุดรธรรมฯ ๑๒๐)

-     เทคนิค ๓๒ คน เดิน

-          สถานีวิทยุเสียงธรรม ๑๒๘ แห่ง (ว.เทคนิค ๒๒๐ คน)

 

 

 

ร.ร.อุดรธรรมานุสรณ์

วิทยาลัยเทคนิค

 

 

 

ริ้วขบวนที่ ๕ == >ทุ่งศรีเมือง นัดพบที่หลังศาลาพิธี (ลานปูน) เวลา ๐๗.๐๐ น.

เทศบาลนคร / คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าสมัยที่ ๕๙

๕๔

ดุริยางค์

ร.ร.อุดรพิทยานุกูล

๕๕

ป้าย    เยาวชนไทยสืบสานปณิธานหลวงตา ร่วมรักษามรดกธรรม

ขนาด ๑.๕x๖ เมตร

คุณตุ้ยและคณะฯ ทำป้าย

นางงาม ๒ คน

๕๖

เยาวชนร่วมบูชาคุณ ชุดที่ ๑

รวมทั้ง ๗ ชุด ๑,๖๐๐ คน

๕๗

เยาวชนร่วมบูชาคุณ ชุดที่ ๒

 

๕๘

เยาวชนร่วมบูชาคุณ ชุดที่ ๓

 

๕๙

เยาวชนร่วมบูชาคุณ ชุดที่ ๔

 

๖๐

เยาวชนร่วมบูชาคุณ ชุดที่ ๕

 

๖๑

เยาวชนร่วมบูชาคุณ ชุดที่ ๖

 

๖๒

เยาวชนร่วมบูชาคุณ ชุดที่ ๗

 

๖๓

ชุดที่ ๘ คณะกลองยาว โดย ศิษย์เก่าร.ร.อุดรพิทย์ฯ

 

 

ริ้วขบวนที่ ๖ ทุ่งศรีเมือง รวมพลที่ด้านหลังศาลหลักเมืองเวลา ๐๗.๐๐ น.

วัตถุประสงค์ของริ้วขบวนนี้ เพื่อสะท้อนถึงความสามัคคีของชนในชาติที่อาศัยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาผ่านโครงการ “ผ้าป่าช่วยชาติ” ขององค์หลวงตา สามารถนำพาชาติบ้านเมืองให้หลุดพ้นจากวิกฤตการณ์ขั้นเลวร้ายไปได้ด้วยดี อนุชนรุ่นหลังจะได้น้อมนำเอาคติธรรมขององค์หลวงตาไปปฏิบัติเพื่อความมั่นคงสถาพรของชาติและของชนในชาติสืบไป

เทศบาลนคร / คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าสมัยที่ ๕๙

๖๔

ป้าย    ผ้าป่าช่วยชาติ..ตามรอยหลวงตา

ขนาด ๑.๕x๖ เมตร

คุณตุ้ยและคณะฯ ทำป้าย

นางงาม ๒ คน

๖๕

รถจิ๊บทหารพร้อมด้วยม้าแก้ว

สื่อถึงความองอาจกล้าหาญอาชาไนยขององค์หลวงตา

ในการออกมากอบกู้ชาติจนประสบผลสำเร็จ

ท่านพระอาจารย์สาธิต

๖๖

รถบายศรีผ้าป่า

หมายเหตุ : คณะครูอาจารย์และน.ร. ร.ร.ต่าง ๆ และส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมพานพุ่ม (หากมี) เดินตามรถบายศรีได้ในลำดับนี้

คุณตุ้ยและคณะ

๖๗

คณะเรือผ้าป่า

คณะศิษย์ฯ หลวงปู่สังวาลย์

และวัดสังฆทาน

๖๘

ชาวชัยภูมิสวมชุดประจำจังหวัด พร้อมฆ้องใหญ่ ๑๕ คน

ชาวชัยภูมิ

 

หมายเหตุ :        ๑. มีริ้วขบวนทั้งหมด ๖ ริ้วขบวน
                        ๒. ริ้วขบวนที่ ๑ และ ๓ ตั้งขบวนที่วัดโพธิสมภรณ์ 
                        ๓. ริ้วขบวนที่ ๒ ตั้งขบวนที่ดับเพลิง ริมหนองประจักษ์

                        ๔. ริ้วขบวนที่ ๔, ๕ และ ๖ ตั้งขบวนที่ทุ่งศรีเมือง (รวมพลหลังศาลาพิธี)

                        ๕. นางรำ ร.ร.ประจักษ์ฯ และ รถอัฐบริขาร (สัญลักษณ์ “ก”) ให้ตั้งขบวนที่วัดโพธิสมภรณ์ และไปหยุดรอที่สามแยก(ดับเพลิง) ทั้งนี้เพื่อเข้าร่วมในริ้วขบวนที่ ๒ โดยต่อท้ายวิทยาลัยพยาบาลฯ (ช่วงชีวิตที่ ๑ ขององค์หลวงตาฯ)  กลายเป็นริ้วขบวนที่เรียงลำดับขบวนที่ ๑, ๒ และ ๓ ครบสมบูรณ์

 

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมขบวนอัญเชิญครั้งประวัติศาสตร์โดยแจ้งรายละเอียดริ้วขบวนและแจ้งความประสงค์ได้ที่ ....... หรือ   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  หรือเฟซบุคชื่อ “รำลึกร้อยปีชาตกาล หลวงตามหาบัว”  หรือแจ้งที่หน้างานได้ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ที่ศูนย์อำนวยการ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยระบุชื่อคณะ ที่มา จำนวนคน  ลักษณะเครื่องแต่งกาย ขอเข้าริ้วขบวนใด เหตุผล เบอร์โทรติดต่อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสการดำเนินการที่เหมาะสมต่อท่าน

 

 

                                                                                        *****************************************

 

ดาวน์โหลดสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์งาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

 

                                                                คลิกดาวน์โหลด ที่นี่

 

************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากประสงค์ร่วมพิมพ์หนังสือ ๑๐๐ ปีชาตกาล องค์หลวงตา

สามารถร่วมบุญได้ที่ บัญชี "กองทุนเพื่อจัดพิมพ์หนังสือธรรมะหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน" เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 859-225999-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี

 

 

************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************

 

กราบนิมนต์/นิมนต์ พระเถรานุเถระและครูบาอาจารย์ศิษยานุศิษย์องค์หลวงตา ร่วมงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล บูชาพระคุณองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

 

หนังสือจากวัดป่าบ้านตาดเจริญพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

 

หนังสือจากคณะลูกศิษย์เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ

 

คลิกดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 3x5 เมตร ได้ที่นี่

 

คลิกดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 2x10 เมตร ได้ที่นี่

 

************************************

 

ผ้าป่า ๑๐๐ กอง สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตา

เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลองค์หลวงตา

 

ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าบ้านตาด หรือโอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี บัญชีออมทรัพย์หมายเลข 510-4-30777-8 ชื่อ “ผ้าป่า ๑๐๐ ปี ชาตกาลหลวงตา –สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์ โดย หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน พระอาจารย์บำรุง นวพโล และพระอาจารย์รัฐวีร์ ฐิตวีโร

 

(สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญแต่มิได้ประสงค์จัดเป็นกองผ้าป่ากองละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ท่านสามารถร่วมสมทบกับผู้อื่น หรือร่วมบุญที่วัดป่าบ้านตาด หรือโอนเข้าบัญชีตามรายละเอียดข้างต้นได้เช่นกัน บัญชีดังกล่าวจะปิดในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 โดยโอนปัจจัยทำบุญทั้งหมดรวมลงในบัญชีของมูลนิธิเสียงธรรมฯ เพื่อให้งานเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของหลวงตาเป็นไปอย่างต่อเนื่องประจำทุกปี เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยว เป็นเข็มทิศทางเดินที่ถูกต้องของพี่น้องชาวไทยสืบทอดเป็นมรดกธรรมสู่ลูกสู่หลานตลอดไป)

 

หมายเหตุ : จากที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ ๘๒๙ ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๕๔๗)ฯ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ นั้น การบริจาคให้แก่วัด หรือมูลนิธิเสียงธรรมฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

 

          =====================================

 

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์องค์หลวงตาฯ นำโดยหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ ประธานคณะสงฆ์และประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์ฯ ขอนอบน้อมบูชาคุณองค์หลวงตาที่ได้เมตตาพร่ำสอนธรรมะทุกขั้นทุกระดับอย่างไม่อาจพรรณาได้หมดสิ้น ธรรมเทศนาขององค์ท่านแม้นมีอยู่มากมายเพียงใด แต่หากขาดการเผยแผ่ก็ย่อมจะเสียประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ชนเป็นอันมาก การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมืองขององค์ท่านในทางวัตถุแม้จะยิ่งใหญ่เพียงใดชนิดไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน แต่กระนั้นองค์หลวงตายังให้ความสำคัญด้อยไปกว่าธรรมะที่หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจปวงชน

คราวนี้ที่เด่นก็คือ ธรรมะได้เข้าสู่จิตใจของประชาชนในเวลาช่วยชาติ สำหรับวัตถุเราไม่ค่อยคิดเท่าไรนัก เราคิดไว้ว่าคราวนี้คราวธรรมะจะเข้าสู่หัวใจคนชาวพุทธเรา ก็เข้าจริงๆ เพราะเราเห็นหัวใจยิ่งกว่าวัตถุ ที่ออกช่วยชาติคราวนี้ ประกาศสอนธรรม ธรรมนั่นละเข้าสู่ใจ เวลานี้ก็ตั้งร้อยกว่าสถานีวิทยุ วิทยุตั้งร้อยกว่าสถานีที่ธรรมะออกให้ประชาชนทั้งหลายได้ยินทั่วถึงกัน ธรรมะที่เราแสดงนี้เป็นธรรมะที่ถอดออกมาจากหัวใจจริงๆ ถอดออกมาจากหัวใจๆ สอนเข้าสู่หัวใจๆ

บัดนี้องค์หลวงตาได้นิพพานจากพวกเราไปแล้ว แต่ “เสียงธรรม” ทางวิทยุ และ “กิริยาธรรม” ทางโทรทัศน์ขององค์ท่านยังเหลืออยู่ สื่อธรรมะขององค์หลวงตาจึงเป็น “มรดกธรรม” หรือ “รอยธรรม” เพียงรอยเดียวที่ลูกหลานจะมีโอกาสได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังและได้สัมผัสองค์จริงของท่าน ธรรมะขององค์ท่านเป็นอัศจรรย์สามารถหล่อหลอมจิตใจของลูกหลานชาวพุทธทั้งในวันนี้และในอนาคตกาล ให้พอจะมีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวได้บ้างโดยเฉพาะเมื่อชีวิตประสบภาวะวิกฤตหรือมรสุมทางจิตใจ ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือธรรมเทศนาขององค์ท่านสามารถยกระดับจิตใจด้วยจิตตภาวนาจากปุถุชนยกระดับขึ้นเป็นกัลยาณชน และจากกัลยาณชนยกระดับขึ้นเป็นพระอริยบุคคลถึงที่สุดแห่งธรรมได้อย่างแท้จริง

องค์หลวงตาจากพวกเราไปแล้วหนหนึ่งแม้จะพยายามเยียวยารักษาอย่างไรก็ไม่อาจเหนี่ยวรั้งธาตุขันธ์ขององค์ท่านให้ดำรงอยู่เพื่อเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานอีกต่อไปได้ แต่ทว่านับแต่นี้เป็นต้นไป พวกเราจะไม่ยอมให้องค์หลวงตาต้องพรากจากพวกเราไปอีกเป็นครั้งที่สอง พวกเราศิษยานุศิษย์องค์หลวงตาทั้งปวงจะร่วมจับมือเป็นหนึ่งเดียวกันให้สมดั่งโอวาทธรรมครั้งสุดท้ายที่องค์ท่านแสดงไว้ พวกเราจึงมีสามัคคีธรรมกล่าวคำปวารณาตัวต่อรูปเหมือนองค์หลวงตาโดยพร้อมเพรียงกันนับตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหาอุดมมงคลอันสูงสุดครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลขององค์หลวงตา เป็นต้นไปว่า

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอกล่าวปวารณาตัว ต่อรูปเหมือนองค์หลวงตาในวันนี้ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาลองค์หลวงตา นับเป็นวันมหาอุดมมงคลอันสูงสุดว่า ตราบที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าทั้งหลายจะช่วยกัน ปกป้องรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตายิ่งชีวิต และขอปวารณาตัวด้วยว่า จะสละทุนทรัพย์ทำบุญสืบต่ออายุ วิทยุและโทรทัศน์ขององค์หลวงตา อย่างต่อเนื่องตามกำลังความสามารถ เป็นประจำทุกปีไม่ให้ขาด โดยอย่างน้อยถือเอา วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแสดงสามัคคีธรรม เนื่องในวันนี้เป็นวันเกิดของมหาบุรุษ พระอรหันตสาวกผู้นำธรรมะเข้ากอบกู้บ้านเมือง ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายต่างได้อาศัยผืนแผ่นดินนี้ ทำมาหากินและกินอยู่หลับนอน ทั้งใช้บำเพ็ญภาวนาหาทางพ้นทุกข์ จึงเป็นหนี้ชีวิตและเป็นหนี้บุญคุณขององค์หลวงตาแบบไม่รู้จบสิ้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงขอบำเพ็ญทานกองนี้ เพื่อตอบแทนและบูชาพระคุณของท่าน ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักพยายามช่วยกัน ประคับประคองวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชา ถวายแด่องค์หลวงตา ให้ธาตุขันธ์ทางสื่อยังอยู่  เพื่อให้มรดก "รอยธรรม" ของท่าน  จะได้เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรา อย่างต่อเนื่องยืนยาวตลอดไป ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงถือเอาวันสำคัญ ในวโรกาส ๑๐๐ ชาตกาลในปีนี้ เป็นปีปฐมฤกษ์ร่วมกัน กล่าวคำสัตยาธิษฐาน ที่จะปกป้องรักษา และสืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตา อย่างเด็ดเดี่ยวจริงจัง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอผลานิสงส์ทั้งหลายเหล่านี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข และเพื่อมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และญาติมิตรของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้น ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดถึงธรรมสารสมบัติ ตลอดสิ้นกาลนานด้วยเทอญ

สำหรับในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ในปีนี้ คณะศิษยานุศิษย์ได้ตกลงพร้อมใจกันจัดผ้าป่า ๑๐๐ กอง กองละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงธรรมและโทรทัศน์หลวงตา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในแต่ละปีเกือบ ๑๐ ล้านบาท (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ :๘.๔๐ ล้านบาทประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่สำคัญ อาทิ ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมปีละ ๔.๗๙ ล้านบาท ค่าไฟฟ้า ๐.๘๒ ล้านบาท เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ๐.๙๒ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและอื่นๆ ๑.๘๗ ล้านบาททั้งนี้เพื่อธำรงรักษามรดกธรรมที่องค์ท่านเมตตามอบไว้ให้ลูกหลาน และเพื่อสืบต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยองค์หลวงตาให้มีอายุยืนยาวต่อเนื่องตลอดไป

          ท่านสามารถร่วมทำบุญ “ผ้าป่า ๑๐๐ กอง สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตา” ได้ที่วัดป่าบ้านตาด หรือโอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ชื่อ ผ้าป่า ๑๐๐ ปี ชาตกาลหลวงตา – สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์ โดย หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน พระอาจารย์บำรุง นวพโล และพระอาจารย์รัฐวีร์ ฐิตวีโร” หมายเลขบัญชี 510-4-30777-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี

(บัญชีดังกล่าวจะปิดในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 โดยโอนปัจจัยทำบุญทั้งหมดรวมลงในบัญชีของมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ สำหรับการดำเนินงานเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ให้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้องค์หลวงตาและพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยว เป็นเข็มทิศทางเดินที่ถูกต้องของพี่น้องชาวไทยสืบทอดสู่ลูกสู่หลานตลอดไป)

อย่างไรก็ตาม สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญแต่มิได้ประสงค์จัดตั้งเป็นกองผ้าป่ากองละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ท่านสามารถร่วมสมทบกับผู้อื่น หรือร่วมบุญที่วัดป่าบ้านตาด หรือโอนเข้าบัญชีตามรายละเอียดข้างต้นได้เช่นกัน

          ด้วยผลานิสงส์ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญและอนุโมทนาบุญแห่งธรรมทานนี้ นอกจากจะเป็นพลวปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในกิจการงานทั้งทางโลกและทางธรรมดังผลานิสงส์ที่ได้กล่าวปวารณาไว้แล้วนั้น ยังหนุนนำให้สถานีวิทยุเสียงธรรมและโทรทัศน์หลวงตามีความมั่นคงยืนยาว เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่ลูกหลานรุ่นแล้วรุ่นเล่าตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

ข้อสังเกตและคำแนะนำ

๑. คณะสงฆ์ไม่ประสงค์ให้กระทำการในลักษณะเรี่ยไรกวนบ้านกวนเมืองและมิใช่การบังคับแต่อย่างใด การทำบุญผ้าป่าบำเพ็ญทานในครั้งนี้คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ทั้งปวงล้วนทำอย่างสุดหัวใจยึดถือปฏิปทาขององค์หลวงตาฯ ที่ได้เมตตาพาดำเนินมาเป็นสำคัญ ความร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้เกิดขึ้นจากความกตัญญูกตเวทิตาคุณที่มีต่อองค์หลวงตาโดยถ่ายเดียวเท่านั้น

๒. หากคณะศิษยานุศิษย์สามารถจัดเป็น "ต้นผ้าป่า" ที่มีรูปแบบคล้าย "ผ้าป่าช่วยชาติ" ได้ ก็จะเป็นภาพที่ดูสวยสดงดงามย้อนรำลึกความหลังถึงความสำเร็จและคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ชาติไทยที่บุคคลหนึ่งจะสามารถกระทำประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้ด้วยใจบริสุทธิ์และด้วยความเสียสละถึงขนาดนี้ผ่าน "ต้นผ้าป่าช่วยชาติ" ทั้งนี้เพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่ลูกหลานที่ไม่มีโอกาสได้พบเห็นให้ได้สัมผัสผ่านตาเป็นเครื่องเตือนใจในยามที่ชาติประสบกับภาวะวิกฤติจะได้เสียสละร่วมแรงร่วมใจยึดถือหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นหลักชัยแห่งการก้าวเดินเช่นเดียวกับที่องค์หลวงตาได้เมตตานำมาจนชาติพ้นจากวิกฤตได้ในที่สุด