มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here:

๑๑ ส.ค. ๕๒ กทช.มีมติให้เครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯทั่วประเทศมีสิทธิทดลองออกอากาศ

อีเมล พิมพ์ PDF

 ๑๑ ส.ค. ๕๒ กทช.มีมติให้เครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯทั่วประเทศมีสิทธิทดลองออกอากาศ