ข้อมูลทั่วไป กลับหน้าหลัก
ศูนย์/สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ : นครราชสีมา
ชื่อสถานี:สำนักสงฆ์บ้านโคกกลาง
ประเภทเครือข่าย:เครือข่ายมูลนิธิ
สถานะ:ให้บริการ
คลื่น F.M. 103.25 MHz ช่วงเวลาการออกอากาศ 04.00-22.00
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (1/11/2551)
เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551(9-พ.ย.-51)
วันมอบถวายพระธรรมวิสุทธิมงคล : 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551(28-พ.ย.-51)
วันแจ้งความประสงค์ในการประกอบกิจการ :
วันที่ได้รับสิทธิออกอากาศ :
วันขยายสิทธิออกอากาศ :
สถานีที่ดำเนินการ สำนักสงฆ์บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ม.1 หมู่บ้านบ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31140
โทรศัพท์ 081-4968199
E-mail : ติดต่อผ่าน wat162511@hotmail.com : วัชระ สุพพัตกุล
พื้นที่การกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แผนที่เดินทาง
แผนที่จาก GoogleMap
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ กลับหน้าหลัก


ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
คณะกรรมการ
1พระอาจารย์ประทีป ธีรปญฺโญประธานกรรมการ
2พระธีรวุฒิ อินฺทสาโรกรรมการ
3พระเคือง ติขิโณกรรมการ
4ธีรวัฒน์ สุพพัตกุลกรรมการ
5ณัฐนินท์� ธรรมวิทย์เมธีกรรมการ
ที่ปรึกษา
-
เจ้าหน้าที่สถานี
1วัชระ� สุพพัตกุลผู้อำนวยการสถานี
2สำเร็จ� เสียงตรงเจ้าหน้าที่รายการ
3สมชาย� หนูเงินเจ้าหน้าที่ธุรการ
4กฤตภาช� หวองวิรัตน์เจ้าหน้าที่ธุรการ
5บุญชู� เชิดฉาย�เจ้าหน้าที่เทคนิค