มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก สภาผู้ฟัง คณะกรรมการสภาผู้ฟัง

ระเบียบเครือข่ายผู้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 
 
 
รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ฟัง
๑.           พระอาจารย์บุญมี      ธัมมรโต                    ประธานสภาผู้ฟัง
๒.          พระอาจารย์มานะ     เทวธัมโม                   ประธานคณะกรรมการ
๓.          นายไพรัช                วิริยะลัพภะ                รองประธานคณะกรรมการ
๔.          คุณบังอร                สุขเทียบ                    กรรมการ
๕.           รศ.พญ.กิมาพร         ขมะณะรงค์                กรรมการ
๖.           ดร.สุรศักดิ์               ศิริพรอดุลศิลป์           กรรมการ
๗.          ดร.รัชดา                 เจียสกุล                     เลขานุการ
๘.           นายอรรคลภ            อามระดิษ                  นายทะเบียน
 
 
พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต                     โทร 080-195-0092 (เบอร์ลูกศิษย์)
วัดป่าศรัทธาถวาย(ถ้ำเต่า) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
พระอาจารย์มานะ เทวธัมโม                  โทร 089-937-4128
วัดถ้ำวิมานเกีย บ้านกรุงเก่า ต.กรุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
นายไพรัช วิริยะลัพภะ                         โทร 081-945-5445
หจก.ไพรัชแก๊สและน้ำมัน 30/21 หมู่ที่ ม.3 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
คุณบังอร  สุขเทียบ                              โทร 02-567-4827, 083-704-2331
208 หมู่ 6 ซอยสุขี 1 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000    
รศ.พญ.กิมาพร ขมะณะรงค์                   โทร 084-793-3178
345/38-39   หมู่บ้านสายฝน 1 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ดร.สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์                    โทร 081-262-5232
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
ดร.รัชดา เจียสกุล                                โทร 086-903-8888
5/16 พหลโยธิน 45 จตุจักร กทม. 10900
นายอรรคลภ อามระดิษ                        โทร 080-947-9909
158/2-4 ถนนพระราม 6 รองเมือง ปทุมวัน กทม. 10330